สินค้า

พัดลมระบายอากาศ

Ventilators

     ด้วยการดีไซน์ใบพัดตามหลัก Aerodynamics ผสมผสานการทำงานของมอเตอร์ที่มาพร้อมเทคโนโลยีการออกแบบขั้นสูง มีประสิทธิภาพในการให้ปริมาณลมสูง ขณะที่ทำงานเงียบไร้เสียงรบกวน พร้อมทั้งประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งและทำความสะอาดได้สะดวก จึงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสูงสำหรับระบบระบายอากาศ

พัดลมระบายอากาศแลกเปลี่ยนความร้อน​

Heat Recovery Ventilators

Heat Recovery Ventilators - พัดลมระบายอากาศแลกเปลี่ยนความร้อน

เทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนความร้อนของ Lossnay อันเป็นเอกลักษณ์ที่พัฒนาโดย Mitsubishi Electric ช่วยให้การปรับอากาศภายในห้องสดชื่น ในขณะที่อุณหภูมิและความชื้นส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลง ด้วยหลักการของ Lossnay จะประกอบไปด้วยโครงสร้างที่เรียกว่า CORE ซึ่งทำจากกระดาษ ที่ผ่านกระบวนการพิเศษแล้วนำมาขึ้นโครงของแกน CORE ทำให้อากาศวิ่งสวนกันแต่ไม่ผสมกัน เกิดการถ่ายเทความร้อนและความชื้น เป็นการช่วยเพิ่มคุณภาพของอากาศและลดความร้อน ของอากาศบริสุทธิ์ที่จะเข้าสู่อากาศ จึงช่วยลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ผลลัพธ์ที่ได้คือการประหยัดพลังงานแบบยั่งยืนและสภาพอากาศภายในอาคารที่ดีขึ้น ดังนั้นเครื่องแลกเปลี่ยน ความร้อนหรือระบายอากาศ Lossnay สามารถที่จะติดตั้งแบบแยก หรือใช้ร่วมกับเครื่องปรับอากาศได้