เกี่ยวกับเรา

About Us

เกี่ยวกับเรา

ตลาดของเครื่องปรับอากาศถูกท้าทายโดยสิ่งแวดล้อมและความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงในทุกๆวัน เพื่อที่จะตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ บริษัท เรียวโตะ ซังโย เจแปน และ เค วาย พาวเวอร์ แอนด์ เอเนอร์จี จึงร่วมมือกันจัดตั้งบริษัท เรียวโตะ กันยง ขึ้นมาในเดือน กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายธุรกิจให้รับกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของตลาดเครื่องปรับอากาศในประเทศไทย

บริษัท เรียวโตะ ซังโย จะนำความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลากว่า 40 บนเส้นทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องทำความเย็นแบบต่างๆเพื่อมาพัฒนาสินค้าร่วมกับบริษัท เค วาย พาวเวอร์ แอนด์ เอเนอร์จี ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ ที่ดำเนินธุรกิจในประเทษศไทยมาอย่างยาวนาน

บริษัท เรียวโตะ ซังโย จำกัด

บริษัท เรียวโตะ ซังโย จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2521 โดยเริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ต่อมาทางบริษัทได้นำเสนอเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์คุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากว่า 40 ปี และเราตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นคู่คิดที่ดีสุดำหรับลูกค้าตลอดไป

บริษัท เค วาย พาวเวอร์ แอนด์ เอเนอร์จี

กลุ่มบริษัทกันยง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา และรับออกแบบระบบ บอยเลอร์เครื่องปรับอากาศ

รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างการนำขยะชุมชนมาแปลงเป็นก๊าซเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้า การนำจุลินทรีย์ชนิดดีมาใช้กับงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสินค้าครัวเรือนใกล้ตัวคุณ

Managing Director Shota Abe

RKY was established in 2018 with the goal of providing value to meet the air conditioning related needs of our customers and partners.

.We will continue to take on the challenge of being the best advisor to our customers by utilizing our accumulated expertise and knowledge in air conditioning field.