สินค้า

เครื่องส่งลมเย็น ระบบน้ำเย็น

Chilled Water Coil

   เครื่องส่งลมเย็น มีหน้าที่ปรับอากาศให้อุณหภูมิ และความชื้นเป็นไปตามค่าที่ควบคุม ส่วนท่อลมจะเป็นเส้นทางที่อากาศซึ่งได้รับการปรับสภาพแล้วถูกนำไปจ่ายให้ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร และรับเอาอากาศบางส่วนกลับมาด้วย โดยปริมาณอากาศที่จ่ายและรับกลับคืนจะขึ้นอยู่กับจำนวนคนและกิจกรรมในแต่ละส่วนของอาคาร โดยปกติเครื่องส่งลมเย็นจะมีการใช้งานคู่กับเครื่องทำความเย็น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจ่ายน้ำเย็น ซึ่งเป็นสารทำความเย็นให้แก่เครื่องส่งลมเย็น

Fan Coil Unit – Wall Mounted Type

เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก แบบติดผนัง

Fan Coil Unit – Flexible Type

เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก แบบตั้ง/แขวน

Fan Coil Unit – Single Throw Cassette Type

เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก แบบฝังฝ้าเพดาน ชนิดทิศทางเดียว

Fan Coil Unit – Round Flow Cassette Type

เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก แบบฝังฝ้าเพดาน ชนิดรอบทิศทาง

Fan Coil Unit – Concealed Duct Type

เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก แบบซ่อนในฝ้าเพดาน

Fan Coil Unit – Floor Standing Type

เครื่องส่งลมเย็นขนาดเล็ก แบบตั้งพื้น

Air Handling Unit – Vertical Duct Type

เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ ชนิดติดตั้งแนวตั้ง

Air Handling Unit – Horizontal Duct Type

เครื่องส่งลมเย็นขนาดใหญ่ ชนิดติดตั้งแนวนอน