40/41 อาคารบางนาทาวเวอร์ ซี ชั้นที่ 17 ยูนิต ดี หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-312-0032 
แฟกซ์ 02-312-0033
อีเมล : rkycenter@e-rky.com
เว็บไซด์ : www.ryotokangyong.co.th